Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

33 SAYLI XƏTAİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAYRAMOV MƏHƏMMƏD BAYRAM01.01.1963MÜDAFİƏ NAZİRLİYİ, İNZİBATİ BİNA VƏ QURĞULARA QULLUQETMƏ XİDMƏTİ İDARƏSİNİN ƏMƏLİYYATÇISIƏPÖz təşəbbüsü
CƏFƏROV ÜZEYİR ELDAR09.12.1963TƏQAÜDÇÜ, MÜSTƏQİL JURNALİSTBitərəfÜMİD
ƏLİYEV ARİF MƏMMƏD16.12.1952"QUBA NƏQLİYYAT" AÇIQ TİPLİ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİN SƏDRİAMİPAMİP
HACILI ARİF MUSTAFA22.01.1962MÜSAVAT PARTİYASININ SƏDRİMÜSAVATMÜSAVAT
İZZƏTLİ RUSLAN TEYMUR18.04.1989D18 HƏRƏKATININ SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü
MİRƏLƏMOV HÜSEYNBALA FAZİL25.06.1945AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT VƏ SƏNAYE UNİVERSİTETİ "NEFTİN, QAZIN NƏQLİ VƏ SAXLANILMASI" KAFEDRASININ MÜDİRİ. MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATIYAPYAP
MUSAZADƏ ÜLKƏR FƏRMAN15.07.1984İşləmir, Müstəqil JurnalistBitərəfÖz təşəbbüsü
RZAZADƏ CAVANŞİR ALUNBƏT10.01.1958MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTAT KÖMƏKÇİSİMDHPMDHP