Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

3 SAYLI BABƏK-KƏNGƏRLİ-NAXÇIVAN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BABAYEV MEYDAN ƏLİ08.06.1965Ədalət Partiyası Sədrinin MüavinidirƏPÖz təşəbbüsü
BAYRAMOV NURƏDDİN MƏCİD30.11.1958BABƏK RAYON ŞIXMAHMUD KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN MÜƏLLİMİDİRKXCPAZADLIQ-2015
BƏDƏLOV HÜSEYNQULU HƏSƏNQULU06.09.1956Babək Rayon Didivar Kənd Orta Məktəbinin DirektorudurBQPÖz təşəbbüsü
MÖHBALIYEV SƏTTAR SULİDDİN28.10.1955AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI, AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQI KONFEDERASİYASININ SƏDRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
QULİYEV NƏRİMAN QƏHRƏMAN18.09.1961KƏNGƏRLİ RAYONUNUN SUVARMA SİSTEMLƏRİ İDARƏSİNİN DİREKTORUDURBAXCPÖz təşəbbüsü