Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

28 SAYLI SABUNÇU ÜÇÜNCÜ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BECANOVA KÖNÜL ARİF24.01.198880 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBDƏ MÜƏLLİMƏDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
CABAROVA XATİRƏ QILMAN02.06.1965209 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBDƏ TƏLİM TƏRBİYƏ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİDİR.YAPYAP
ƏSƏDOV YAŞAR SƏRDAR21.08.1959ASDP-DA PARTİYA SƏDRİNİN TƏBLİĞAT VƏ TƏŞVİQAT MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜAVİNİDİR.ASDPASDP
QULİYEV ELDAR ALLAHYAR26.07.1951AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI VƏ MİLLİ MƏCLİS AQRAR SİYASƏT KOMİTƏSİNİN SƏDR MÜAVİNİDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
ŞÜKÜROVA BİKƏXANIM ŞAMİL24.01.197431 SAYLI UŞAQ YARADICILIQ MƏRKƏZİNİN MÜDİRİDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü