Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

27 SAYLI SABUNÇU İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AĞAYEVA AYNUR FİRUDİN18.12.1989İŞLƏMİRBAXCPBAXCP
CƏBRAYILOVA DİLARƏ MƏMMƏDAĞA03.06.1971295 SAYLI TAM ORTA MƏKTƏBİN DİREKTORUYAPYAP
ƏHMƏD VÜQAR MİKAYIL17.04.1963AMEA-NIN NİZAMİ ADINA ƏDƏBİYYAT İNSTİTUTUNDA BAŞ ELMİ İŞÇİBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİYEV ELXAN BÖYÜKAĞA24.08.1952AZƏRBAYCAN ELMİ-TƏDQİQAT ƏKİNÇİLİK İNSTİTUTU,"BİTKİ SELEKSİYASI" ŞÖBƏSİ, APARICI ELMİ İŞCİAVPAVP
PİRİYEVA NƏZMİYYƏ SALMAN10.03.1974İŞLƏMİRMDHPMDHP
SADIQOV TELMAN CƏFƏR23.08.1979"BAKI BİZNES VƏ KOOPERASİYA KOLLECİ " MMC İQTİSADİYYAT MÜƏLLİMİVHPVHP