Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

25 SAYLI NİZAMİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ABBASOV ELMAN ABDULLA20.05.1970Ümid Partiyası Sədrinin MüavinidirÜMİDÜMİD
ƏZİMOVA LƏTİFƏ SƏMİDAĞA09.12.196870 SAYLI LİSEY MƏKTƏBDƏ MÜƏLLIMDIRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏMZƏYEV İLQAR ZAHİR17.06.1983İşləmirBQPBQP
İSMAYILOV NURƏDDİN MƏNSİM10.01.1960ADP-DA MƏTBUAT MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ SƏDR MÜAVİNİDİRADPÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDZADƏ ZAKİR BƏKİR29.04.1944MUSAVAT PARTİYASI NİZAMİ RAYON TƏŞKİLATININ SƏDRİDİRMÜSAVATMÜSAVAT
RÜSTƏMOV RAMİL ŞAHSUVAR25.07.1984Ardnş Neft Kəmərləri İdarəsində MühəndisdirBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏFƏROV MƏMMƏDƏLİ TALIB03.05.1960251 Saylı Tam Orta Məktəbdə MüəllimdirAMİPAMİP
VƏLİYEVA SƏDAQƏT SULEYMAN23.12.1954AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASı MILLI MƏCLISININ DEPUTATı, YAP NIZAMI RAYON TƏŞKILATıNıN SƏDRIDIRYAPYAP