Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

23 SAYLI NƏSİMİ-SƏBAİL SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BABAYEV MAHİR QALİB28.02.198322 SAYLI POÇT ŞÖBƏSİNİN RƏİSİBitərəfÖz təşəbbüsü
HACIƏLİBƏYOV NAZİM ƏNVƏR03.07.1959DÖVLƏT MUSİQİLİ TEATR BAŞ DRİJORBitərəfÖz təşəbbüsü
NOVRUZOV ELŞAD MİRZƏLİ25.06.1978AZ.DÖVLƏT TİBB UNİVERSİTETİ DERMOTEVEROLOGİYA KAFEDRA DASSENTYAPYAP
QASIMLI AZƏR AĞAQASIM31.03.1975İŞLƏMİRBitərəfÖz təşəbbüsü
SƏMƏDZADƏ ZİYAD ƏLİABBAS25.06.1940AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİ, İQTİSADİ-SİYASƏT KOMİTƏSİNİN SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü
VƏLİYEVA AFAQ BƏKİR18.10.1969TALANT MMCBAXCPBAXCP