Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

2 SAYLI ŞƏRUR SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
AĞAYEV HƏSƏN NƏSİR01.07.1952ŞƏRUR RAYON YENİ HAVUŞ KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ TARİX MÜƏLLİMİDİRBAXCPBAXCP
EYVAZOV MUSTAFA RƏCƏB11.10.1960ŞƏRUR RAYON TƏNƏNƏM KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNDƏ UTF VƏ ƏMƏK TƏLİMİ MÜƏLLİMİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏBİBBƏYLİ İSA ƏKBƏR16.10.1949AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI, AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ VİTSE PREZİDENTİDİRYAPYAP