Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

16 SAYLI YASAMAL İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BABAYEV FƏXRƏDDİN SƏMƏDDİN02.02.1953"İNTİBAH" XEYRİYYƏ CƏMİYYƏTİ,PREZİDENTBitərəfÖz təşəbbüsü
BAYRAMOV ÇİNGİZ İBRAHİM31.05.1973TÜRKİYƏ UNİVERSİTETLƏRİ MƏZUNLARI İCTİMAİ BİRLİYİNİN, SƏDRİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
BUNYATOV ŞÖVQİ YUSİF12.02.1971"VİTA-ASSİSTANCE" MMC-DƏ,NƏZARƏTÇİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
HƏSƏNOV ELŞƏN ŞİRZAD12.10.1961İşləmirBitərəfVHP
İBRAHİMOV XIDIR MƏNSUM04.06.1967AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT ŞİRKƏTİ, "NEFTQAZELMİTƏDQİQATLAYİHƏ" İNSTİTUTUNDA ŞÖBƏ RƏİSİDİRYAPYAP
KƏRİM TUFAN CAMAL02.08.1957AZƏRBAYCAN MİLLİ DEMOKRAT PARTİYASININ SƏDRİDİRAMDEPAMDEP
MUSTAFAYEVA AYTƏN İNQLAB23.05.1968AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ ELMİ-TƏDQİQAT İNSTİTUTUNUN DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
RƏHİMOV MÜTƏLLİM QARA06.02.1973BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİ TÜRK VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏR FİLOLOGİYASI KAFEDRASININ DOSENTİDİRƏPÖz təşəbbüsü
ŞAHSUVAROV TALEH NOVRUZ10.03.1977"GÜNDƏLİK TELEQRAF" QƏZETİ, ŞEF-REDAKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
VƏLİYEVA NİSƏXANIM YAQUB17.01.1955TƏQAÜDÇÜKXCPAZADLIQ-2015