Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

15 SAYLI YASAMAL BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ASLANOV BAYRAM MİRAZİM20.03.1987AZƏRBAYCAN MEMARLIQ VƏ İNŞAAT UNIVERSİTETI, TƏLƏBƏ HƏMKARLAR İTTİFAQININ SƏDRİYAPYAP
ƏLİYEV ƏLİ NADİR19.08.1967AZƏRBAYCAN TİBB UNİVERSİTETİ, BİOLOJİ KİMYA KAFEDRASI, MÜƏLLİMVİPAZADLIQ-2015
ƏSƏDOV GARAY XƏLİL03.07.1968AMEA RESPUBLİKA SEYSMOLOJİ XİDMƏT MƏRKƏZİ, BƏRDƏ SEYSMO-TELEMETRİK STANSİYASININ MÜDİRİBitərəfÖz təşəbbüsü
MEHDİYEV NİŞAT ƏHMƏD31.01.1963BAKI ŞƏHƏRI ÜZRƏ TƏHSIL İDARƏSİ, METODİSTBitərəfÖz təşəbbüsü
QƏMBƏR İSA YUNİS24.02.1957Milli Strateji Düşüncə Mərkəzi, SədrMÜSAVATMÜSAVAT
QULİYEV ÜLVİ ZAHİD17.09.1966AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIBitərəfÖz təşəbbüsü
RÜSTƏM VƏFA FƏRHAD27.02.1984"PAREKS LİZİNQ AND FAKTORİNQ" MMC, HÜQUQŞÜNASBitərəfÖz təşəbbüsü
RÜSTƏMOV RAMİL LİTVİN15.02.1978AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASI, 14 SAYLI HÜQUQ MƏSLƏHƏTXANASININ VƏKİLİBitərəfÖz təşəbbüsü