Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

13 SAYLI XƏZƏR-PİRALLAHI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
BAĞIRLI VÜQAR DAVİD12.11.1974Azərbaycan Universitetinin Dekan MüavinidirBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏKBƏROV QOŞQAR MİKAYIL15.07.1975Birinci Qrup ƏlildirBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİYEV RAUF ASİF27.05.1956Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin DeputatıdırYAPYAP
ƏLİYEV TENQİZ TELMANOVİÇ08.03.1966İŞSİZDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
İSKƏNDƏROV NAMUS ŞƏRİFƏ15.08.1956ARDNŞ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA NEFT EMALI ZAVODUNUN İSTEHSALAT PROSESLƏRİNİN AVTOMATLAŞDIRILMASI VƏ METROLOGİYA ŞÖBƏSİNDƏ METROLOGİYA ÜZRƏ APARICI MÜHƏNDİSDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
NƏRİMANSOY ŞADİMAN NƏRİMAN27.07.1986İŞSİZDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
NƏSİROV NİYAZ EYNULLA21.11.1964Müsavat Partiyası Xəzər Rayon Təşkilatının SədridirMÜSAVATMÜSAVAT
TAĞIYEV KAMRAN HƏSƏN13.10.1976AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ VƏKİLİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü