Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

122 SAYLI XANKƏNDİ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ALLAHVERDIYEV VAQIF MISIR14.03.1958IŞLƏMİRBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLƏKBƏROV CEYHUN VƏKİL16.05.1976SOYQIRIM HƏQİQƏTLƏRİNİN TANIDILMASI İCTİMAİ BİRLİYİNİN TƏSİSÇİSİ VƏ SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü
İSGƏNDƏRZADƏ ELÇİN BARAT16.09.1964AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN METROLOGİYA VƏ STANDARTLAŞDIRMA KAFEDRASINDA KAFEDRA KAFEDRA MÜDİRİYAPÖz təşəbbüsü
QASIMOVA FLORA QASIM27.12.1947MILLİ MƏCLİS. MİLLƏT VƏKİLİBitərəfÖz təşəbbüsü
QƏDİROV ŞAHİN KƏRİM01.04.1969ZİRVƏ MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT İCTİMAİ BİRLİYİNİN TƏSİSÇİSİ VƏ SƏDRİBitərəfÖz təşəbbüsü