Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

120 SAYLI CƏBRAYIL-QUBADLI SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏHMƏDOV ƏBÜLFƏZ ZAMAN01.02.1962CƏBRAYIL RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN MEDODİKİ KABİNETİNİN MÜDÜRİBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏMİRASLANOV RAZİM MALİKƏJDƏR25.12.1965İŞSİZMÜSAVATMÜSAVAT
MƏMMƏDOV ADƏM MƏHƏRRƏM29.03.1980AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI VƏKİLLƏR KOLLEGİYASININ ÜZVÜBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOV ANAR RÖVŞƏN25.06.1987İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
MƏMMƏDOV SARI ATLIXAN15.08.1962İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
NƏCƏFOV ELŞƏN HÖKÜMƏT16.11.1985İŞSİZBitərəfÖz təşəbbüsü
ŞAHVERDİYEV ASTAN NÜŞRƏVAN15.02.1947AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİN DEPUTATI, AZƏRBAYCAN TEXNİKİ UNİVERSİTETİNİN "İSTİLİK VƏ SOYUQLUQ TEXNİKASI" KAFEDRASININ MÜDİRİYAPYAP