Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

111 SAYLI ZAQATALA-BALAKƏN SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ƏLİYEVA KAMİLƏ ƏLİAĞA08.06.1967BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİNDƏ BİOLOGİYA MÜƏLLİMƏSİDİR.YAPYAP
ƏLİZADƏ İRANƏ TAHİR06.07.1987HUMANİTAR FƏNLƏR GİMNAZİYASINDA MÜƏLLİMƏDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
İSRAFİLOV VÜQAR ŞABAN09.10.1984Z.ƏLİYEVA ADINA LİTSEYDƏ MÜƏLLİMƏDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
ÖMƏROV HƏSƏN HÜSEYN11.10.1981ZAQATALA TELEKOMMUNİKASİYA QOVŞAĞININ RƏİSİDİR.BitərəfÖz təşəbbüsü
QURBANOV YAŞAR RƏŞİD05.01.1962İŞLƏMİR.BitərəfMDHP
RƏHİMOV FAMİL ŞAMİL01.10.1976H.ƏLİYEV MƏRKƏZİNİN DİREKTORUDUR.BitərəfÖz təşəbbüsü