Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

108 SAYLI AĞSTAFA SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ARABOV RƏŞAD RAZİM20.10.1989"avita" Mmc Tibbi NümayəndəBitərəfÖz təşəbbüsü
CƏFƏROV NİZAMİ QULU21.09.1959ATATÜRK MƏRKƏZINİN DİREKTORUDUR, AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRYAPYAP
DOLQ FƏXRƏDDİN FİRUDİN16.03.1969İşsizBitərəfÖz təşəbbüsü
HACIYEV ELDAR MUXTAR12.04.1953"TƏMİR-TİKİNTİ" MMC DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
KƏRİMOV VÜQAR ƏSƏD02.05.1973SahibkarBitərəfÖz təşəbbüsü