Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

105 SAYLI TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
CƏFƏROV CAVİD CƏFƏR29.06.1984İşləmirBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏLİYEV MEHMAN MAHMUD16.08.1957İşləmirVHPVHP
MƏMMƏDOVA CƏMİLƏ HİDAYƏT16.07.1968Tovuz Rayon M.Məmmədov adına Qovlar Şəhər Humanitar təmayüllü məktəb-liseyBitərəfÖz təşəbbüsü
PAŞAYEVA QƏNİRƏ ƏLƏSGƏR24.03.1975Milli MəclisBitərəfÖz təşəbbüsü
ŞİRİNOV NƏRİMAN ƏLYAZ22.08.1953Tovuz Rayon Səhiyyə İşçiləri Həmkarlar İttifaqıBitərəfÖz təşəbbüsü
YUSİFOVA RAHİLƏ ORUC26.11.1963Tovuz Rayon Qovlar Şəhər Orta MəktəbiYAPYAP