Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

104 SAYLI GƏDƏBƏY-TOVUZ SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ABDULLAYEVA SƏBİNƏ HİDAYƏT09.05.1985XƏTAİ BƏLƏDİYYƏSİNIN ÜZVÜDÜRAKPÖz təşəbbüsü
HÜSEYNLİ NAZİM ZİYAD30.04.1956BAKI AVRASİYA UNİVERSİTETİNİN REKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
İBRAHİMOV RAHİB MÜSEYİB27.02.1979SAHİBKARBitərəfÖz təşəbbüsü
MAHMUDOV FAİQ CƏMİL03.05.1963"AZENCO" ASC DƏ BÖLMƏ RƏİSİ VƏ APARICI MÜHƏNDİSBitərəfBAXCP
MƏMMƏDHƏSƏNOV RAFİQ MUSA26.09.1945AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATIDIRYAPYAP
MƏMMƏDOV NAZİM HÜSEYN04.05.1963İQTİSADÇI EKSPERTBitərəfSeçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən