Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

103 SAYLI GƏDƏBƏY SEÇKİ DAİRƏSİ ÜZRƏ QEYDƏ ALINANLARIN SİYAHISI

Soyadı, adı, atasının adıDoğum tarixiƏsas iş və xidmət yeri, vəzifəsi(bu olmadıqda fəaliyyət növü)Partiya mənsubiyyətiTərəfindən irəli sürülmə
ABBASOVA VÜSALƏ SABİR12.09.1978GƏDƏBƏY RAYONU ZƏHMƏTKƏND KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
CAHANGİROV ELVİN QABİL02.03.1989GƏDƏBƏY RAYON TƏHSİL ŞÖBƏSİNİN MÜHƏNDİSİDİRBitərəfÖz təşəbbüsü
ƏMİRASLANOV VÜSAL MAHAL15.10.1981GƏDƏBƏY RAYONU PARAKƏND KƏND TAM ORTA MƏKTƏBİNİN DİREKTORUDURBitərəfÖz təşəbbüsü
HÜSEYNOVA SEVİNC ƏMİRƏHMƏD28.01.1970AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN DEPUTATI VƏ MİLLİ MƏCLİSİN SOSİAL SİYASƏT KOMİTƏSİNİN ÜZVÜDÜRYAPYAP
RUŞANZADƏ RUŞAN ƏLƏMŞA25.07.1979AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ İNSTİTUTUNUN SİYASİ NƏZƏRİYYƏLƏR ŞÖBƏSİNDƏ ELMİ İŞÇİ, FƏLSƏFƏ DOKTORU, YAZIÇILAR BİRLİYİNİN ÜZVÜDÜRBitərəfÖz təşəbbüsü
RZAYEVA ALBİNA MƏDƏD04.04.1988İŞSİZDİRBitərəfÖz təşəbbüsü