Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

98 SAYLI ŞƏMKİR ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 34
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 34
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QAFAROVA SAHİBƏ ƏLİ  15720

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
CABBAROV   RAMİL   POLAD 1037
CƏFƏROV   FƏRHAD   HƏSƏN 985
HÜSEYNOVA   SƏADƏT   POLAD 759
MÖVSÜMOV   VÜQAR   MÖVSÜM 687
MİRZƏYEV   VÜSAL   VƏLİ 572
ZAMANOV   ANAR   NƏRİMAN 499