Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

97 SAYLI GORANBOY-AĞDAM-TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 60
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 60
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 VƏLİYEV AĞALAR İSRƏFİL  15429

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   TAHİR   İSMAYIL 2173
MAHMUDOV   İLHAM   FAZİL 2082
ƏLİYEV   ƏDALƏT   XASAY 1435
MƏMMƏDOV   YAQUB   NURƏDDİN 1343