Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

96 SAYLI GORANBOY-NAFTALAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 49
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 49
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ASLANOV MAHİR MƏHƏMMƏDƏLİ  15944

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HƏSƏNOV   XALƏDDİN   HƏSƏN 3674
QASIMOV   RAMİN   RAFİQ 1727
ƏLİYEV   RƏFAİL   GƏRAY 1292
HƏZQULUYEV   ƏLİ   SƏVİNDİK 421
YUSİF   NAMAZ   OĞLU 357