Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

95 SAYLI TƏRTƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 41
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ALIYEV SAHİB EYVAZ  14718

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MİRZƏYEV   SURXAY   XASAY 4640
MƏCİDZADƏ   ŞƏHRİYAR   SƏRDAR 1613
SEYİDOV   MİRCAVAD   MİRİSLAM 631
MƏMMƏDOVA   ZÖHRƏ   TALIŞ 497
QULİYEVA   KÖNÜL   FƏHRAD 365