Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

94 SAYLI BƏRDƏ KƏND SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 54
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 54
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ORUC ZAHİD MƏHƏRRƏM  18456

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
XƏLİLOV   SADİQ   VAQİF 3376
HACIYEV   ABIŞ   RASİM 1077
ABBASOV   YASİN   RAFİQ 1000
ƏLİYEV   RAUF   ARİF 948
BABAYEVA   GÜLÜSÜM   MÜRŞÜD 851