Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

93 SAYLI BƏRDƏ ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 52
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 52
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 BAXŞƏLİYEVA GÖVHƏR BAXŞƏLİ  18208

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏZİMOV   ELÇİN   MƏHYƏDDİN 1730
HACIYEV   TANRIVERDİ   RAMAZAN 1656
BAXŞƏLİYEV   ƏRƏSTUN   ƏLİ 1512
HƏSƏNOVA   XURAMAN   HİLAL 1253
ƏLİZADƏ   PƏRVİZ   VƏLİ 949