Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

92 SAYLI ZƏRDAB-UCAR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏLİYEVA JALƏ FAZİL  10854

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İSGƏNDƏROV   GÜLAĞA   MİRZƏAĞA 6592
AĞAYEV   KAMİL   TOFİQ 2159
İBADOVA   GÜNEL   MAHMUD 597
KƏRİMOV   RASİM   MÜSLÜM 440
ƏSƏDOV   ELBƏY   ARİF 359
SƏFƏRƏLİYEV   YAQUB   AYDIN 197