Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

90 SAYLI AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 90 saylı Ağdaş seçki dairəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 17 noyabr 2015-ci il tarixli 50/342 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilərək ləğv edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 40
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 40
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
   0

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏSƏDULLAYEV   ÇİNGİZ   RAUF
VƏLİYEV   İLQAR   MAHİR
QARAYEV   QALİB   ASLAN
MUSTAFAYEV   PƏRVİZ   MUSTAFA
ƏHMƏDOV   EYNULLA   HƏMİD