Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

9 SAYLI BİNƏQƏDİ İKİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 37
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 37
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QAFAROV KAMALƏDDİN NƏSRƏDDİN  13206

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MUSAYEV   ELŞAD   NƏBİ 2076
NAĞI   AKİF   QAZAX 1620
UMUDOV   SALMAN   FAZİL 910
ORUCOV   ƏLİ   MƏHƏMMƏD 768
ƏLƏKBƏROV   HƏBİB   MÜZƏFFƏR 582