Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

89 SAYLI GÖYÇAY-AĞDAŞ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 36
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 36
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 NƏSİROV ELMAN XUDAM  13125

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
KƏRİMOV   ŞAHİD   BALOĞLAN 1756
ŞƏRİFOV   RÖVŞƏN   NURƏDDİN 1613
İSGƏNDƏROV   VİDADİ   İSGƏNDƏR 1323
HƏŞİMOV   ABDULLA   MƏCİD 1304
HACILI   NAMİQ   MAHMUD 898
BABAYEV   VAQİF   ƏZİZ 873
ƏZİMOV   İLQAR   VEYİS 450