Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

87 SAYLI AĞSU-İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 62
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 62
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 KƏRİMLİ TAHİR ZAYIDAĞA  14592

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MÜTƏLLİMOV   ƏLYUNİS   ƏLYUSİF 4566
BABAYEV   EMİN   ZÜLFİ 589
BABALI   YAQUB   MƏHƏMMƏD 518
ŞİKARLI   ZƏKA   ZÖHRAB 496
HÜSEYNOV   AĞASƏN   BABACAN 460
HÜSEYNOV   AMİL   AFRƏDDİN 403
ƏFƏNDİYEV   ELÇİN   VÜQAR 390