Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

86 SAYLI İSMAYILLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 69
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 69
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ASLANOV NOVRUZƏLİ DAVUD  16423

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
QURBANOVA   XURAMAN   KAMAL 3329
ŞAHVƏLƏDOV   MƏZAHİR   SƏFƏR 1516
NURİYEV   RAYİZ   SARXAN 698
CANALIYEV   NADİR   QƏNİMƏT 586