Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

84 SAYLI FÜZULİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 73
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 73
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MURADOVA BAHAR ƏVƏZ  21548

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
NƏSİROVA   SEVİNC   NƏBİ 2633
QURBANOV   TALEH   MÜSÜRÜF 2005
MƏHƏRRƏMOV   FAZİL   DAYANDUR 1975
HÜSEYNOVA   RƏQİYYƏ   BİNNƏT 1765