Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

82 SAYLI AĞCABƏDİ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 82 saylı Ağcabədi seçki dairəsinin 12 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 noyabr 2015-ci il tarixli 51/345 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 48
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 48
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 RZAYEV TAHİR MUSA  16222

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
FEYZULLAYEV   FEYZULLA   ARİF 2108
BAYRAMOV   RÖVŞƏN   ƏRŞAD 1877
HƏSƏNOV   RAUF   OKTAY 1746
MƏMMƏDOV   BAXŞEYİŞ   İBRAHİM 1311
İSMAYILOV   ANAR   ASİF 952
MƏMMƏDOV   ƏHMƏD   ƏHƏD 820
MİRZƏYEV   TARİYEL   KƏRİM 595