Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

81 SAYLI BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 45
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 45
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 İSMAYILOV ŞAHİN ƏMİR  14456

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
DADAŞOVA   RAMİLƏ   BƏHLUL 4299
ƏSƏDOV   VAQİF   BORAN 3637
ABBAS   TAPDIQ   ƏLİKİŞİ 1178
İSAYEV   ANAR   RAFİQ 522
QULİYEV   FÜZULİ   İSMAYIL 155