Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

80 SAYLI İMİŞLİ-BEYLƏQAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 49
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 49
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QƏNİZADƏ ÇİNGİZ AŞRALI  15155

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏMİROV   RAMİZ   CAHANGİR 7157
ƏLİZADƏ   MİRZAĞA   HİDAYƏT 1084
TAĞIYEVA   VALİDƏ   RZA 390
ZAHİDOV   VAZEH   BƏRADƏR 250
XANKİŞİYEV   VÜQAR   ƏSGƏR 138