Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

8 SAYLI BİNƏQƏDİ BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 40
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 40
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV AZAY ƏJDƏR  15839

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİZADƏ   AYSEL   İSMAYIL 4493
ASLANZADƏ   DÜRDANƏ   SƏYYAR 2146
ƏLİZADƏ   AYSEL   ALİM 1486
BALAOĞLANOV   YALÇIN   MƏĞRUB 543
QURBANOV   ƏLƏSGƏR   İSMAYIL 462