Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

79 SAYLI İMİŞLİ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 79 saylı İmişli seçki dairəsinin 38 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 13 noyabr 2015-ci il tarixli 47/326 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 43
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 43
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QASIMOV ƏSABİL QARAKİŞİ  11263

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏKBƏRLİ   İLTİZAM   NİZAM 2898
RÜSTƏMOV   İXTİYAR   YƏHYA 1094
HADİ   MİRİSMAYIL   QABİL 1089
HƏSƏNOV   TAPDIQ   HƏSƏN 860
ŞİRİNOV   HABİL   SABİR 551
QÜDRƏTOV   RÜSTƏM   ƏLİSAHİB 144
ŞİRİNLİ   TARİEL   ADIŞİRİN 83
YUSİFOV   İSMAYIL   SƏDULLA 53