Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

78 SAYLI LERİK SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 108
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 108
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MƏMMƏDOV İQBAL NƏRİMAN  11870

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MƏMMƏDOV   RAQİB   ƏDAİL 1704
KAZIMOV   NİZAMİ   HƏTƏM 1242
SƏFƏROV   MEHDİBƏY   MAHMUDƏLİ 1139
YƏHYAYEV   TƏYYAR   KAZIM 897
MƏMMƏDOV   ŞAHLAR   AKİF 608