Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

77 SAYLI ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 45
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 45
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 MAHMUDOV RƏŞAD MƏMMƏDQULU  14246

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MUXTAROVA   GÜLNAR   MİRAĞA 1998
RZAYEV   ADİL   AZAD 1986
HACIZADƏ   NOVRUZ   XUDADAT 1760
TALIBOV   MİKAYIL   ƏBÜLFƏT 796
İSMAYILOVA   GÜLZAR   ƏSKƏR 440