Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

76 SAYLI LƏNKƏRAN-ASTARA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 45
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 45
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏSGƏROV ZİYAFƏT ABBAS  16085

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYNOV   RAMİN   HİKMƏT 1921
QASIMOV   ŞAKİR   MİRZƏ 1918
İSKƏNDƏROV   ASİF   MÖHÜBBƏT 1672
CƏFƏROV   ŞÜKÜR   QƏDƏBOYLİ 671