Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

75 SAYLI LƏNKƏRAN-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 41
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 PAŞAZADƏ CAVANŞİR HÜMMƏT  16046

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SÜLEYMANLI   SƏYAVUŞ   SAHİB 4294
İBADOV   İSA   ƏYYUB 1649
HƏŞİMOVA   VÜSALƏ   FƏRMAN 300
AĞAYEV   NİCAT   MƏHƏRRƏMƏLİ 248