Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

73 SAYLI LƏNKƏRAN ŞƏHƏR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 29
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 29
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV RÜFƏT ATAKİŞİ  11823

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞAYEV   MƏNSUR   RƏSUL 2172
CAVADZADƏ   HÜSEYN   ƏDALƏT 1575
HƏMİDOVA   GÜLARƏ   HÜSEYNƏLİ 1416
HƏSƏNOV   SAMİN   İNTİQAM 947
ƏBİLOV   SƏRXAN   SƏFAN 254