Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

72 SAYLI YARDIMLI-MASALLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 82
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 82
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QASIMLI MUSA CƏFƏR  13025

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEV   SƏRVƏR   MƏLİKMƏMMƏD 5762
BİNYATOV   ƏFQAN   YAQUB 1029
RÜSTƏMLİ   QADİR   QABİL 854
BECANOV   COŞQUN   ZƏKƏRİYYƏ 722
ƏMİROV   ŞAHMAR   YUNSUR 482