Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

69 SAYLI CƏLİLABAD-MASALLI-BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 69 saylı Cəlilabad-Masallı-Biləsuvar seçki dairəsinin 9 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 18 noyabr 2015-ci il tarixli 51/344 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilərək ləğv edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 İBRAHİMLİ FƏZAİL FEYRUZ  13302

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
SADIĞOV   ETİBAR   SADIĞ 2570
ƏLİYEV   BƏYBALA   ƏŞRƏF 1503
HÜSEYNOV   MURAD   ƏLİ 1215
ŞAHALİYEVA   MƏTANƏT   QURBAN 1031
GÖZƏLOV   AĞAHÜSEYN   SƏFƏR 635
NURİYEV   DAŞQIN   AĞARZA 565
AXUNDZADƏ   ELÇİN   RƏŞİD 328