Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

66 SAYLI BİLƏSUVAR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 44
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 44
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 KAZIMLI XANHÜSEYN HÜSEYNAĞA  16083

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
MEHDİYEVA   NAİLƏ   NURƏDDİN 2625
XAMMƏDOV   ORXAN   ƏLİTAHİR 2116
NURİ   RAUF   QURBAN 2060
ƏLİYEV   ATAXAN   SƏMİD 1226
SƏLİMOV   CAVAD   ƏFLATUN 1213