Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

65 SAYLI SAATLI-SABİRABAD-KÜRDƏMİR SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 56
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 56
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 ƏMİRASLANOV ƏHLİMAN TAPDIQ  18069

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
İSMAYILOV   RAHİB   ƏLİ 1935
ƏMRAHOV   YAVƏR   MƏHƏMMƏD 1656
TAPDIQOV   HAQVERDİ   HÜSEYN 1404
MAHMUDOV   ƏLSAFA   SÖVÜDMALI 1374
İSRAYILOV   MƏZAHİR   İSRAYIL 877