Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

63 SAYLI SABİRABAD BİRİNCİ SEÇKİ DAİRƏSİ

Qeyd: 63 saylı Sabirabad birinci seçki dairəsinin 13 saylı seçki məntəqəsi üzrə səsvermənin nəticələri Mərkəzi Seçki Komissiyasının 11 noyabr 2015-ci il tarixli 45/312 saylı qərarı ilə etibarsız hesab edilərək ləğv edilmişdir.
Məntəqələrinin sayı : 35
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 35
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 QULİYEV ELÇİN BƏYBALA  14039

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HÜSEYN   PƏNAH   ÇODAR 3903
AĞAYEV   SƏİD   NİZAMİ 228
MİRZƏYEV   KAMRAN   ADİL 219
USUBOV   ARAZ   RƏŞİD 188
MÖVLÜDOV   BƏXTİYAR   HAFİZ 139