Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

62 SAYLI SAATLI SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 39
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 39
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 AMAŞOV ƏFLATUN ƏHMƏD  15276

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
RƏŞİDOV   NAZİM   SAHİB 3188
CAVADOV   MALİK   TƏRİŞ 2032
ZEYNALOV   ELXAN   DURSUN 1182
MƏMMƏDOV   VÜQAR   SƏHRAB 1116
ƏLİYEVA   MİNAYƏ   ƏLİSAHİB 893