Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

61 SAYLI NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 41
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 41
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 RƏHİMZADƏ ARİF QAFAR  17159

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
HACIYEV   ƏLİHÜSEYN   XANHÜSEYN 2175
DADAŞOV   RAMİZ   NADİR 1294
ƏHMƏDOV   ARAZ   TOFİQ 1128
ƏLİYEV   CƏLAL   ƏLİMİRZƏ 930
ƏLİYEV   CAVAD   MİRZƏAĞA 484
FƏRƏCOV   SADAY   XALİD 272