Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

60 SAYLI SALYAN-NEFTÇALA SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 42
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 42
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 AĞAMALI FƏZAİL RƏHİM  16584

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞAYEV   İSMAYIL   BƏŞİR 1700
MƏLİKOV   RÜSTƏM   SADIQ 1605
SƏLİMLİ   SƏLİMAĞA   AĞAXAN 1548
AXUND   MİRZAĞA   APREL 1223
SƏFƏROV   RZA   ƏLİ 770
ZAKİROV   ƏFZƏLƏDDİN   ŞAHVERƏN 535