Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

6 SAYLI CULFA-BABƏK SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 44
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 44
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HƏMZƏYEVA ÜLVİYYƏ TAPDIQ  21192

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
ƏLİYEVA   MƏTANƏT   VƏLİ 2466
MƏHƏRRƏMOV   ABDULLA   QADİR 2220
İMANOV   FƏTƏLİ   ATAKİŞİ 784
HÜSEYNZADƏ   AMİL   CABBAR 59