Seçilmiş deputatlar    |   Namizədlərin səs faizləri    |   Protokollar    |   Qeydə alınanlar
Dairəni seçin : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125 

59 SAYLI SALYAN SEÇKİ DAİRƏSİ
Məntəqələrinin sayı : 40
Hesabat vermiş məntəqələrinin sayı : 40
DEPUTAT SEÇİLMİŞ NAMİZƏD
 SOYADI, ADI, ATASININ ADI
TOPLADIĞI SƏS
 HÜSEYNOV ƏLİAĞA İZZƏT  17691

DİGƏR NAMİZƏDLƏRİN SƏS FAİZLƏRİ
AĞABƏYOV   İLQAR   FAİQ 3866
MURADLI   RÜFƏT   HABİL 822
ƏLİYEV   VALEH   HÜMMƏT 508
QAFAROV   FİQURƏT   İNŞALLA 484
QULİYEV   NURALI   MƏMMƏDBAĞIR 411
HÜSEYNOV   RAMAL   NADİR 387